Tím 8.B

8.B

Za túto triedu hrajú: Michaela Hiblerová, Bianka Janoštiaková, Daniela Bartóková, Patrik Koreň, Radovan Komora a Jakub Podstavek.